GIF故事会:邻居的太太在阳台上向我招手

2019年6月11日04:37:24 Comment

GIF故事会:邻居的太太在阳台上向我招手
内容简介:炎热的夏天在家里实在透不过气,到阳台上抽根烟,隔壁的太太在凉衣服,穿的非常的清凉,没想到在看到我之后居然向我招手,没有丝毫的考虑我就爬过去了,不知道这样对不对!
GIF故事会:邻居的太太在阳台上向我招手GIF故事会:邻居的太太在阳台上向我招手GIF故事会:邻居的太太在阳台上向我招手GIF故事会:邻居的太太在阳台上向我招手

Comment

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: